Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

170. Zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, lekarz ma obowiązek odebrać od pacjenta pisemną zgodę w przypadku wykonania zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta (określanej dalej jako zabieg). Zgodę taką lekarz:

  • A. może odebrać przed wykonaniem zabiegu.
  • B. musi odebrać przed wykonaniem zabiegu.
  • C. przepisy nie określają kiedy ma ją odebrać.
  • D. musi odebrać po wykonaniu zabiegu.
  • E. może odebrać przed lub po wykonaniu zabiegu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań