Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

177. Lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu może odstąpić od leczenia pacjenta, jeżeli nie występuje przypadek niecierpiący zwłoki, o ile:

  • A. dostatecznie wcześnie uprzedzi pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o zamiarze odstąpienia od leczenia.
  • B. wskaże realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w innym podmiocie leczniczym.
  • C. pacjent się temu nie sprzeciwi.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A i B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań