Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

178. Prawo pacjenta do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych, procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń zdrowotnych nie obejmuje:

  • A. przypadków pilnych u chorych leczonych przewlekle.
  • B. przypadków stabilnych.
  • C. przypadków nagłych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
  • D. interwencji medycznej z zakresu medycyny estetycznej i stomatologii.
  • E. pacjentów leczonych paliatywnie.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań