Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

179. Pacjent przyjmowany do szpitala otrzymał do podpisania oświadczenie: „wyrażam zgodę na pobyt w szpitalu i proponowane leczenie”. Czy na tej podstawie możemy uznać interwencję medyczną za legalną?

  • A. tak, ponieważ pacjent wyraził zgodę.
  • B. nie, ponieważ przepisy wymagają jedynie zgody na pobyt w szpitalu.
  • C. nie, stwierdzenie „proponowane leczenie” nie legalizuje czynności lekarskich wymagających świadomej zgody.
  • D. tak, jest to wystarczające oświadczenie dla całokształtu procesu leczniczego za wyjątkiem badań naukowych.
  • E. prawo polskie nie przewiduje wyrażenia zgody na leczenie w szpitalu.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań