Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

17. Do lekarza pierwszego kontaktu zgłosił się pacjent z rozpoznaną dławicą odmienną (Prinzmetala). Jakich leków nie należy stosować w terapii zachowawczej u tego chorego?

  • A. azotanów długo działających.
  • B. β-blokerów.
  • C. blokerów kanałów wapniowych.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A, B i C.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań