Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

18.

45-letnia pacjentka lecząca się przewlekle z powodu nadciśnienia tętniczego trafiła w trybie pilnym do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu nagłego zasłabnięcia bez pełnej utraty przytomności, do którego doszło po raz pierwszy w życiu około południa w dniu zgłoszenia. Pierwszy pomiar ciśnienia tętniczego wykonany przez zespół pogotowia ratunkowego w domu pacjentki wynosił 135/75 mmHg. Lek przeciwnadciśnieniowy przyjmuje raz na dobę wieczorem. W EKG obserwowano (przesuw papieru 25 mm/s) Wskaż właściwe postępowanie w tym przypadku:

  • A. atropina iv. do maks. dawki 3 mg → poszukać przyczyn odwracalnych → w razie konieczności zabezpieczyć elektrodą do stymulacji czasowej serca → rozważyć wszczepienie kardiostymulatora, jeśli przyczyna jest nieodwracalna, a zasłabnięcia nawracają.
  • B. zabezpieczyć elektrodą do stymulacji czasowej i jak najszybciej wszczepić kardiostymulator (jako zabezpieczenie przed nagłą śmiercią sercową).
  • C. obserwacja szpitalna przez 24 godziny, a następnie, jeśli objawy nie nawrócą, wypisanie do domu, gdyż zasłabnięcie najpewniej było spowodowane hipotonią.
  • D. obserwacja szpitalna przez 24 godziny → jeśli zaburzenia elektrokardiograficzne nie ustąpią, włączyć orcyprenalinę iv. przez kolejne 24 godziny → jeśli zaburzenia nadal obecne, wszczepić kardiostymulator.
  • E. atropina iv. do maks. dawki 3 mg → orcyprenalina we wlewie iv. → wszczepienie kardiowertera-defibrylatora na stałe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań