Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

31. 66-letnia pacjentka, leczona przewlekle 80 mg simwastatyny przed snem, po 4 dniach leczenia klarytromycyną skarży się na bóle mięśni ud i obręczy barkowej, którym towarzyszy oddawanie moczu o ceglastej barwie. Wskaż prawidłowe stwierdzenie:

  • A. najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to uszkodzenie mięśni spowodowane działaniem simwastatyny.
  • B. klarytromycyna zwiększa metabolizm simwastatyny.
  • C. mioglobinuria nie powoduje ceglastej barwy moczu.
  • D. obniżone stężenia CKMB i LDH we krwi potwierdzają rabdomiolizę.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A i C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań