Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

32. 70-letni mężczyzna ma eGFR 70 ml/min/1,73 m2, bez nadciśnienia, białkomoczu i hematurii. Jaka jest prawidłowa diagnoza?

  • A. fizjologiczny spadek eGFR, związany z wiekiem
  • B. 1 stadium przewlekłej choroby nerek (PChN)
  • C. 2 stadium PChN
  • D. 3 stadium PChN
  • E. 4 stadium PChN
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań