Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

37. 50-letnia kobieta, nałogowy palacz papierosów, z cukrzycą 2 typu, zwróciła się do lekarza z pytaniem o postępowanie zmniejszające możliwość wystąpienia nefropatii cukrzycowej. Jaka powinna być odpowiedź lekarza?

  • A. nie ma możliwości opóźnienia nerkowych powikłań cukrzycy, bo są one uwarunkowane genetycznie.
  • B. prawidłowa kontrola glikemii i HbA1c.
  • C. kontrola nadciśnienia.
  • D. zaprzestanie palenia tytoniu.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi B,C,D.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań