Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

38. Wskaż sposób leczenia 30-letniego pacjenta z nawracającą kamicą szczawianową:

  • A. dieta bogata w białko zwierzęce
  • B. dieta wysokotłuszczowa
  • C. suplementacja wapnia i witaminy C
  • D. dieta bezsolna z prawidłową zawartością wapnia
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań