Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

39. Które ze stwierdzeń dotyczących omdleń wazowagalnych (OW) u dzieci jest fałszywe?

  • A. są najczęstszym rodzajem omdleń u dzieci.
  • B. zwykle występują podczas wysiłku fizycznego.
  • C. u większości dzieci bezpośrednio przed OW występują objawy prodromalne: zawroty głowy, mroczki przed oczami, zaburzenia widzenia, osłabienie.
  • D. zapobieganie OW to unikanie sytuacji stresowych, zwiększona podaż płynów oraz soli kuchennej.
  • E. mogą być sprowokowane przez emocje lub ból.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań