Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

42. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące prokalcytoniny (PCT):
1) w warunkach fizjologicznych PCT uwalniana jest w bardzo niewielkiej ilości przez komórki okołopęcherzykowe C tarczycy;
2) w przebiegu reakcji zapalnej obserwuje się wzrost stężenia PCT w surowicy krwi, głównym źródłem PCT jest wówczas wątroba;
3) czynnikiem wywołującym wzrost stężenia PCT we krwi są przede wszystkim endotoksyny bakteryjne;
4) najwyższe wartości stężenia PCT obserwuje się w uogólnionych zakażeniach wirusowych;
5) wzrost stężenia PCT następuje 2-6 godzin po zadziałaniu bodźca (wczesny marker).
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5
  • B. 1,2,3,4
  • C. 1,2,3,5
  • D. wszystkie wymienione
  • E. żadna z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań