Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

43.

Białko C-reaktywne (CRP):

1) produkowane jest w wątrobie;

2) wiąże się z bakterią, a następnie aktywuje dopełniacz drogą alternatywną, biorąc udział w procesie opsonizacji;

3) odgrywa istotną rolę we wrodzonych zdolnościach obronnych organizmu, skierowanych przeciw drobnoustrojom, przede wszystkim bakteriom;

4) jest parametrem nieswoistym;

5) jest białkiem ostrej fazy.

Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,4,5
  • B. 1,2,4,5
  • C. 1,3,4,5
  • D. wszystkie wymienione
  • E. żadna z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań