Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

45. Na rozwinięty obraz kliniczny krzywicy składa się zespół objawów z układu kostnego i mięśniowego, wśród nich:
1) rozmiękanie kości potylicy;
2) poszerzenie obrysów przynasad kości przedramion i podudzi;
3) zniekształcenie kręgosłupa w postaci garbu w okolicy lędźwiowej;
4) wiotkość mięśni;
5) opóźnienie wyrzynania zębów.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 1,2,3,5
  • C. 4,5
  • D. tylko 4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań