Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

62. Które z wymienionych poniżej nie występuje w chorobie syropu klonowego?

  • A. obecność ketonów w moczu
  • B. hiperglikemia
  • C. podwyższone stężenie waliny w surowicy
  • D. “karmelowy” zapachu moczu
  • E. podwyższone stężenie leucyny i izoleucyny w surowicy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań