Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(207)

63. U noworodków z masą ciała powyżej 2500 g fototerapię należy rozpocząć przy stężeniach bilirubiny powyżej:

  • A. 5 mg%
  • B. 7,5 mg%
  • C. 10 mg%
  • D. 12,5 mg%
  • E. 15 mg%
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań