Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

100. Dla rozpoznania choroby afektywnej dwubiegunowej konieczne jest stwierdzenie w jej przebiegu obecności:

  • A. jednego epizodu depresji w czasie leczenia przeciwpsychotycznego
  • B. wielu epizodów depresji
  • C. epizodu manii
  • D. wielu epizodów manii
  • E. wszystkich powyższych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań