Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

101. U chorych na schizofrenię kobiet w ciąży farmakologiczne leczenie przeciwpsychotyczne jest:

  • A. postępowaniem z wyboru w przewlekłej schizofrenii
  • B. ostatecznością, jeżeli zawodzą inne metody terapii
  • C. postępowaniem z wyboru w obecności objawów katatonii
  • D. nieszkodliwe dla płodu
  • E. bezwzględnie przeciwwskazane
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań