Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

104. Do izby przyjęć szpitala psychiatrycznego policja przywiozła 30-letniego mężczyznę dotychczas nieleczonego psychiatrycznie, który po zawodzie miłosnym grozi popełnieniem samobójstwa i czyni do tego przygotowania. Pacjent nie zgadza się na przyjęcie. Co powinien zrobić lekarz izby przyjęć (zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego)?

  • A. przyjąć do szpitala, gdyż jest „psychicznie chory”.
  • B. odmówić przyjęcia, gdyż pacjent nie jest psychicznie chory.
  • C. odesłać do ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego.
  • D. przyjąć do szpitala w celu wyjaśnienia wątpliwości czy pacjent jest chory psychicznie.
  • E. poprosić o konsultację drugiego lekarza, gdyż tylko opinia dwóch psychiatrów pozwala na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań