Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

105. Przed dużymi operacjami przewodu pokarmowego wskazana jest profilaktyka przeciwzakrzepowa i antybiotykowa (1.), ponieważ operacje te wiążą się ze zwiększonym ryzykiem krwawienia, a występująca w szpitalu flora bakteryjna jest wielolekooporna (2.).

  • A. pierwsze i drugie zdanie prawdziwe i zachodzi między nimi związek logiczny.
  • B. pierwsze i drugie zdanie prawdziwe, ale nie zachodzi między nimi związek logiczny.
  • C. pierwsze zdanie prawdziwe, a drugie zdanie fałszywe.
  • D. pierwsze zdanie fałszywe, a drugie zdanie prawdziwe.
  • E. oba zdania fałszywe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań