Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

107. W celu oceny wydolności i drożności układu żył głębokich i powierzchownych kończyn dolnych można wykonać:
1) próbę Trendelenburga;
2) próbę Perthesa;
3) próbę Adsona;
4) ultrasonografię uciskową;
5) flebografię.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 2
  • B. 1, 2, 4, 5
  • C. 3, 4, 5
  • D. 1, 4, 5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań