Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

138. Eozynofilia > 1500/μl we krwi obwodowej może być uwarunkowana:

  • A. alergią.
  • B. chorobami pasożytniczymi.
  • C. chłoniakiem Hodgkina.
  • D. prawdziwe są odpowiedzi A,B.
  • E. prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań