Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

139. Do kontroli rytmu komór w przypadku migotania przedsionków współistniejącego z niewydolnością serca zaleca się:

  • A. β-blokery.
  • B. digoksynę.
  • C. werapamil.
  • D. A,B
  • E. A,B,C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań