Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

148.

U chorego leczonego przewlekle antagonistą witaminy K (VKA) ze wskaźnikiem INR >4,5 ale <6,0, bez cech krwawienia zaleca się:

  • A. wstrzymanie leczenia VKA do czasu uzyskania wartości INR 2,0-3,0 (zwykle 1-2 dni).
  • B. odstawienie VKA na 5-10 dni i podanie 2 mg witaminy K doustnie.
  • C. odstawienie VKA na 5-10 dni i podanie 5-10 mg witaminy K doustnie.
  • D. odstawienie VKA na 5-10 dni i podanie 5-10 mg witaminy K w powolnym wlewie kroplowym.
  • E. utrzymanie dotychczasowej dawki VKA i podawanie witaminy K 5 mg doustnie do czasu uzyskania wartości INR 2,0-3,0.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań