Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

149. Czas leczenia niepowikłanego ostrego zapalenia ucha środkowego amoksycyliną u dzieci poniżej 2. roku życia powinien wynosić:

  • A. 3 dni
  • B. 5 dni
  • C. 7 dni
  • D. 10 dni
  • E. 14 dni
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań