Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

150. U chorych po przebytym ostrym zawale serca, w przypadku nietolerancji kwasu acetylosalicylowego (ASA) lub obecności przeciwwskazań do jego stosowania, rekomenduje się bezterminowe leczenie przeciwpłytkowe za pomocą:

  • A. klopidogrelu
  • B. prasugrelu
  • C. rywaroksabanu
  • D. dabigatranu
  • E. heparyn drobnocząsteczkowych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań