Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

182. Zgodnie z Ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niezdolność do pracy dla celów rentowych orzeka się na okres nie dłuższy niż:

  • A. 1 rok
  • B. 2 lata
  • C. 3 lata
  • D. 4 lata
  • E. 5 lat
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań