Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

183. Renta socjalna nie przysługuje osobie całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

  • A. w czasie zatrudnienia
  • B. w trakcie aspirantury naukowej
  • C. w trakcie studiów doktoranckich
  • D. w czasie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia
  • E. przed ukończeniem 18. roku życia
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań