Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

194. Czas trwania ostrej biegunki u dzieci to:

  • A. 3 dni
  • B. 5 dni
  • C. 10 dni
  • D. 14 dni
  • E. nie ma określonego przedziału czasowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań