Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(204)

195. Które z wymienionych czynników nie są uważane za przyczyniające się do występowania chorób somatycznych u chorych na schizofrenię? (unieważnione przez CEM)

  • A. palenie tytoniu.
  • B. agresywność.
  • C. lekceważenie objawów somatycznych.
  • D. unikanie pomocy medycznej.
  • E. sedacja spowodowana lekami.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań