Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

12. U chorego z utrzymującym się ponad miesiąc bólem mięśni obręczy barkowej, obręczy biodrowej i szyi za rozpoznaniem polimialgii reumatycznej przemawia:
1) wiek > 50 lat;
2) niewystępowanie sztywności porannej;
3) OB < 10 mm po 1 godzinie;
4) utrzymywanie się dolegliwości pomimo leczenia prednizonem w dawce 20 mg/dobę przez 2 tygodnie.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. tylko 1
  • B. 1,2
  • C. 2,3
  • D. 1,3,4
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań