Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

13. U 27-letniego mężczyzny chorującego od 2 lat na cukrzycę typu 1 stwierdzono nagłe wystąpienie zespołu nerczycowego. HbA1C 6,3%, kreatynina 1,5 mg/dl, bez cech retinopatii cukrzycowej i nadciśnienia. Należy:

  • A. rozpoznać nefropatię cukrzycową i zintensyfikować leczenie insuliną
  • B. rozpoznać nefropatię cukrzycową i włączyć do leczenia inhibitory ACE
  • C. rozpoznać nefropatię cukrzycową i przygotować chorego do dializ
  • D. skierować pacjenta do nefrologa, w celu ewentualnego wykonania biopsji nerki
  • E. obserwować chorego i skierować go do nefrologa, jeżeli stężenie kreatyniny przekroczy 1,7 mg/dl
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań