Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

35. Rokownicze znaczenie w nowotworach złośliwych może mieć:

  • A. stopień zaawansowania choroby
  • B. stopień histologicznej złośliwości nowotworu
  • C. wiek w chwili rozpoznania choroby
  • D. prawdziwe odpowiedzi A i B
  • E. prawdziwe odpowiedzi A, B i C
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań