Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

36.

Zespół ostrego rozpadu nowotworu:

  • A. obejmuje zaburzenia metaboliczne występujące u chorych na nowotwory w okresie terminalnym
  • B. obejmuje wystąpienie hiperkalcemii i hiponatremii
  • C. polega na wystąpieniu hiperurykemii oraz hiperkaliemii, hiperfosfatemii i hipokalcemii
  • D. prawdziwe odpowiedzi A i B
  • E. jest typowym powikłaniem nowotworów układu pokarmowego
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań