Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(205)

52. U 2-letniego dziecka z infekcją wirusową nosogardła stwierdzono 770 tys. płytek krwi w mikrolitrze krwi. Wskaż stwierdzenie prawdziwe w tym przypadku:

  • A. liczba płytek krwi jest prawidłowa i nie wymaga diagnostyki
  • B. obserwowana nadpłytkowość reaktywna nie wymaga diagnostyki i leczenia
  • C. obserwowane zaburzenia są wskazaniem do pilnej diagnostyki hematologicznej
  • D. należy zastosować leki przeciwpłytkowe
  • E. żadne z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań