Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(204)

53.

Nowotworami najczęściej rozpoznawanymi u nastolatków są:

  • A. kostniakomięsaki
  • B. nerwiaki płodowe współczulne
  • C. chłoniaki Hodgkina
  • D. mięsaki tkanek miękkich
  • E. kostniakomięsaki i chłoniaki Hodgkina z podobną częstością
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań