Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

93. Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, do szpitala psychiatrycznego bez zgody (art. 23.1.) można przyjąć osobę, która:

  • A. ma zaburzenia psychiczne
  • B. jest chora psychicznie
  • C. nie może wyrazić zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego
  • D. jest niebezpieczna dla innych osób
  • E. wszystkie warunki od A do D muszą być spełnione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań