Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

94. Które z wymienionych objawów nie należą do formalnych zaburzeń myślenia?

  • A. rozkojarzenie
  • B. urojenie
  • C. perseweracja
  • D. echolalia
  • E. werbigeracja
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań