Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

97. Który z wymienionych leków ma zastosowanie jako podstawowe leczenie epizodu depresyjnego?

  • A. kwetiapina
  • B. sertralina
  • C. alprazolam
  • D. zolpidem
  • E. donepezil
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań