Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

98. Który z wymienionych leków przeciwdepresyjnych nie należy do grupy SSRI (selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny)?

  • A. fluoksetyna
  • B. fluwoksamina
  • C. sertralina
  • D. paroksetyna
  • E. wenlafaksyna
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań