Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (29)
pytania(208)

121. Wskaż zdanie fałszywe:

  • A. choroba Leśniowskiego-Crohna jest czynnikiem ryzyka choroby nowotworowej jelita grubego.
  • B. usuwanie polipów jelita zmniejsza zapadalność na raka jelita grubego.
  • C. leczeniem standardowym w przypadku raka okrężnicy jest radioterapia przedoperacyjna.
  • D. w Polsce rak jelita grubego jest drugą co do częstości przyczyną umieralności mężczyzn na nowotwory złośliwe
  • E. stężenie antygenu rakowo-embrionalnego (CEA) u chorych z rakiem jelita grubego może być prawidłowe.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań