Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

122. „Złotym standardem” leczenia chorych z zakażoną martwicą trzustki jest:

  • A. drenaż pod kontrolą USG
  • B. chirurgiczne wycięcie
  • C. leczenie zachowawcze
  • D. antybiotykoterapia
  • E. żadne z wymienionych
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań