Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

126. Wskaż poprawne stwierdzenie dotyczące choroby Crohna:
1) jest nieswoistym idiopatycznym zapaleniem mogącym dotyczyć całego przewodu pokarmowego;
2) zmiany powstające w przebiegu choroby mają charakter odcinkowy;
3) we wszystkich warstwach ściany jelita występują charakterystyczne ziarniniaki;
4) naciek zapalny ograniczony jest do błony śluzowej jelita;
5) naciek zapalny obejmuje wszystkie warstwy jelita.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2
  • B. 1,2,3
  • C. 3,5
  • D. 1,2,4
  • E. 1,2,3,5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań