Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

127. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące raka przełyku:

  • A. szczyt zachorowania przypada na 6-7 dekadę życia.
  • B. kobiety bez względu na wiek chorują częściej od mężczyzn.
  • C. najczęstszym objawem raka przełyku jest dysfagia.
  • D. ryzyko zachorowania na raka płaskonabłonkowego przełyku u palaczy jest 5-6 razy większe niż u ludzi niepalących.
  • E. najważniejszy czynnik prognostyczny w raku przełyku stanowi obecność przerzutów odległych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań