Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

128.

Który z podanych dostępów nie jest wykorzystywany w leczeniu żywieniowym?

  • A. PEG.
  • B. droga dożylna
  • C. sigmoideostomia.
  • D. zgłębnik żołądkowy.
  • E. w leczeniu żywieniowym stosuje się wszystkie wymienione dostępy
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań