Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

170.

30-letni pacjent cierpiący na astmę od 10 lat wzywa pogotowie ratunkowe. Po przybyciu ratowników siedzi na krawędzi łóżka w pozycji ortopnoe, widoczna duszność wydechowa, tachypnoe 50/min. Otrzymał tlen (10 l/min na maskę twarzową z rezerwuarem), a podczas przygotowywania roztworu salbutamolu do nebulizacji stracił przytomność (AVPU=U), oddechy 6/min, tętno 50/min, saturacja nieoznaczalna. W tej sytuacji należy:

  • A. rozpoznać bardzo ciężkie zaburzenia oddychania
  • B. rozpoznać niewydolność oddechową i zacząć wentylację workiem samorozprężalnym
  • C. stwierdzić zgon z powodu asfiksji
  • D. Stwierdzić NZK i rozpocząć resuscytację
  • E. Dokończyć przygotowywanie salbutamolu i rozpocząć nebulizację
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań