Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

171. U pacjenta poszkodowanego w wypadku motocyklowym prowadzone jest badanie urazowe. AVPU=V, oddechy 12/min, tętno 120/min. W trakcie badania miednicy pacjent przestał reagować na próby nawiązania kontaktu (AVPU=U), maska twarzowa przestała pokrywać się parą, tętno niewyczuwalne na tętnicy szyjnej. W tej sytuacji należy w pierwszej kolejności:

  • A. rozpocząć hiperwentylację z częstością 20 oddechów/min.
  • B. natychmiast zaintubować pacjenta.
  • C. przyłożyć łyżki defibrylatora i ocenić rytm serca.
  • D. ocenić glikemię.
  • E. podać leki ze schematu MONA.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań