Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

173. Jednym z trybów odbywania szkolenia specjalizacyjnego jest tzw. umowa cywilnoprawna. Cechuje się ona tym, że:
1) zostaje zawarta z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne;
2) zostaje zawarta wyłącznie z lekarzem prowadzącym indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską;
3) podmiot prowadzący szkolenie nie może pobierać opłat od lekarza specjalizującego się;
4) zostaje zawarta na okres co najmniej 5 lat;
5) określa się w niej szczegółowy tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas jej trwania.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 3
  • B. 2, 5
  • C. 1, 5
  • D. 1 i 4
  • E. 3 i 4
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań