Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(208)

178. Zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, lekarz, który stwierdził zgon jest zobowiązany do poinformowania:
1) państwowego inspektora sanitarnego, jeśli poweźmie podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna;
2) Rzecznika Praw Dziecka, jeśli uzna, że przyczyną zgonu dziecka była przemoc w rodzinie;
3) policji lub prokuratora, jeśli zgon nastąpił w wyniku przestępstwa;
4) osoby bliskie zmarłego, uprawnione do jego pochówku;
5) Urząd Stanu Cywilnego, właściwy miejscowo do wydania karty zgonu.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2,3
  • B. 1,3
  • C. 2,4
  • D. 4,5
  • E. wszystkie wymienione
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań