Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(208)

179. Ze względu na złe rokowania dla pacjenta, lekarz zdecydował się ograniczyć zakres przekazywanych mu informacji. Czy postępowanie takie było prawidłowe?
1) tak, ale lekarz powinien uzgodnić takie postępowanie z osobą bliską pacjenta;
2) nie, lekarz musi przekazać komplet informacji, gdyż w przeciwnym wypadku zgoda pacjenta na proponowane leczenie nie będzie ważna;
3) tak, jeśli uzna, że przemawia za tym dobro pacjenta i zachodzi wyjątkowa sytuacja;
4) tak, ale na żądanie pacjenta jest zobowiązany przekazać pełną informację;
5) tak, ale powinien skonsultować się z innym lekarzem, najlepiej tej samej specjalności.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1, 4
  • B. tylko 2
  • C. 3, 4
  • D. 3, 5
  • E. 1, 5
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań